Campussen

leeuwarden

Rond de drie sectoren die in Leeuwarden zo sterk aanwezig zijn, heeft de overheid clusters gefaciliteerd, waarbinnen onderwijs en ondernemers nauw samenwerken. In de clusters zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd. Mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Zo zijn de Dairy Campus, de WaterCampus, de Kenniscampus en Campus Fryslân ontstaan. Naast deze vier campussen gaat binnenkort nog een vijfde campus van start: de Energiecampus.

Ontdek ze alle 5 - campusstad

© WaterCampus

WaterCampus

technologie
© Egbert de Boer

Campus Fryslân

onderzoek
© NHL Stenden Hogeschool

Kenniscampus

onderwijs
© Achterbosch Architecten - Tristan Fopma

Energiecampus

innovatie
© Kies Leeuwarden

Dairy Campus

agro food

Deel deze pagina - share