Dairy Campus

Dairy Valley

De top van de Nederlandse zuivelindustrie vindt u in Leeuwarden: Dairy Campus Leeuwarden. Dit is hét zuivelinstituut wat betreft onderzoek, innovatie en opleiding. Want eeuwen geleden begon het hier allemaal. Het rijke economische verleden van de stad begint met de agrarische sector. Het stereotype beeld van Friesland is dan ook niet geheel onwaar: onze gezonde economie is gebouwd op niets meer dan boter, kaas en melk. Op dit gebied zijn we voorlopers en verzorgen we de grootste innovaties.​

Welkom in de Dairy Valley - agrarisch talent

Leeuwarden fungeert als de agrarische hoofdstad van Nederland, de zogenoemde Dairy Valley. Het is dan ook niet zo raar dat we ons agrarische talent over willen dragen aan de volgende generatie. De Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research en biedt plek aan zowel mbo-, als hbo- en wo-studenten. Hier kunnen ze terecht voor een stageopdracht, praktijkles of afstudeerstage. In deze inspirerende omgeving werken onderzoekers, ondernemers en onderwijs nauw samen aan alle uitdagingen waar de agrarische sector mee te maken krijgt. Dairy Campus wil studenten en het bedrijfsleven actief betrekken bij innovatieve activiteiten en zo een kweekvijver voor jong talent zijn.

De Dairy Campus is naast een top-of-the-bill kennis- en onderzoekscentrum ook een wereldwijde ontmoetingsplek voor landbouw en agri-business. Alleen in Nederland werken al zo’n 70 bedrijven samen in de Dairy Campus. Het is een inspirerende omgeving voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector. De campus is gelegen op ruim 300 hectare grond en zo’n 500 koeien zijn hier thuis. Zij zorgen niet alleen voor melk, maar vooral ook voor onderzoeksdata zodat er nieuwe ontwikkelingen in gang kunnen worden gezet.

De internationale zuivelmarkt is sterk in beweging, waardoor er aanzienlijke groeikansen in de zuivelsector ontstaan. Kansen waarop Dairy Campus maar al te graag inspeelt. Op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap worden steeds hogere eisen gesteld. Dit vraagt om innovatie. Dairy Campus is het internationale centrum waar onderzoek, innovatie, educatie en kennisverspreiding in de hele zuivelketen worden gebundeld. Het Silicon Valley van en voor de gehele zuivelsector, dát is de ambitie van Dairy Campus.

Meer over Dairy Campus

De andere campussen - in Leeuwarden

Deel deze pagina - share