Energiecampus

anders ondernemen

Voor ondernemers die innoveren en onderzoek doen is Leeuwarden ronduit het Walhalla. De stad is koploper op het gebied van zuivel, financiële dienstverlening en watertechnologie. We deinzen niet terug voor een uitdaging. Sterker nog, we hebben niets liever. Het is dan ook niet gek dat de Energiecampus zich volledig richt op het oplossen van complexe vraagstukken omtrent energie en duurzaamheid. Want de lucht hier is schoon, en dat willen we graag zo houden.​

Werken, experimenteren & recreëren - duurzaam

Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral ook doen. Dat is waar Energiecampus Leeuwarden voor staat. De inrichting van de campus is in volle gang, er worden onder andere een zonne-energiepark, biogasprojecten en diverse testlocaties gerealiseerd.  Kennis, experimenten, productie en consumptie komen hier bij elkaar. Het terrein van de campus is nu nog in aanbouw, maar de campus wordt de thuishaven voor bedrijven die duurzame energie produceren, innovatieve startups en is een nauwe samenwerking met meerdere onderwijs- en kennisinstellingen van groot belang.

In september 2019 werd het allereerste pand op de campus geopend, het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Dit is, naast huisvesting voor Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat, een servicecentrum, kennisinstelling en ontmoetingsplek voor duurzaam Noord-Nederland.

De Energiecampus ligt ten westen van de Friese hoofdstad en is dankzij de goede verbinding met de N31 en het van Harinxmakanaal eenvoudig te bereiken. De 48 hectare grote campus bestaat onder andere uit het voormalige vuilstortterrein De Schenkenschans. Op de plaats waar voorheen afval werd gestort wordt straks gewerkt, geëxperimenteerd en gerecreëerd.

Een zonne-energiepark van 1.2 hectare zal er straks voor zorgen dat niet alleen het Energiecampus zelfvoorzienend is, maar ook groene energie levert aan minimaal 4000 huishoudens in Leeuwarden. Dankzij landschappelijke inpassing zal er rondom de campus volop ruimte zijn voor recreatie, wat de stadsrand een aantrekkelijk en groen aangezicht zal geven. En goed nieuws, er is nog volop  ruimte! Het aanbod van kavels is ruim, waardoor er genoeg plek is voor duurzame bedrijvigheid, co-creatie en organisaties die op een unieke manier durven te ondernemen. Energiecampus Leeuwarden is dé plek, voor ondernemers, startups en kennisinstellingen van de toekomst. Hier wordt met elkaar gewerkt aan het bouwen van een ecosysteem om innovaties in de energietransitie te versnellen.

Meer over de Energiecampus

De andere campussen - in Leeuwarden

Deel deze pagina - share