Agro food

dairy

In Friesland zijn landbouw en veeteelt van oudsher belangrijk. De agrarische sector heeft hier altijd gepionierd en doet dat nog steeds. Wanneer u de stad uit rijdt, bevindt u zich al snel tussen de uitgestrekte weilanden. De Friese landbouw is bijna overal in de provincie zichtbaar. Logisch, want de agro foodsector is een belangrijke motor van de Friese export. Leeuwarden wordt zelfs gezien als de agrarische hoofdstad van Nederland.

Landbouw & veeteelt - agrarisch

Een grote speler in de agrosector is de Dairy Valley, waarin alle spelers uit de zuivelketen zijn vertegenwoordigd. Alleen in Nederland werken al zo’n 70 bedrijven samen in de keten. Naast bedrijven houden ook onderzoeksinstellingen, het onderwijs en de overheid zich bezig met de Dairy Valley. Samen bieden zij ruimte aan de toekomst. Een toekomst met gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Dit is noodzakelijk, want door de snelle bevolkingsgroei en het schaarser worden van grondstoffen, komt de wereldwijde voedselzekerheid onder druk te staan. Daarom vinden wij het als stad belangrijk dat instellingen als de Dairy Valley blijven innoveren.

Op het gebied van innovatie werkt de Dairy Valley niet alleen. Binnen de keten wordt onder andere nauw samengewerkt met de Wageningen University. Hierdoor beschikt de Dairy Valley over de beste kennis- en onderzoekscentra. Omdat de vraag naar zuivel nog altijd toeneemt, is het van belang om nu te investeren. Niet alleen in productiecapaciteit, maar ook in kennis en meer goed opgeleide mensen. Hiervoor is onder andere de Dairy Campus opgezet. Dit is een proefbedrijf voor innovatieve melkveehouderij. Een inspirerende omgeving voor innovatie en kennisontwikkeling voor een duurzame zuivelsector. De toenemende vraag naar zuivel biedt Leeuwarden de kans om uit te groeien tot hét centrum van de wereld op het gebied van Dairy.

We zien het als onze uitdaging om de wereld te voeden met zowel gezond als duurzaam voedsel. Zuivel speelt hierin een belangrijke rol. De productie en kennis over agro food heeft Nederland wereldwijd op de kaart gezet, met Friesland als centrum. Innovatie en duurzaamheid zorgen ervoor dat dit zo blijft.

Samen werken we in Leeuwarden aan een gezondere en duurzame wereld. Samen werken we aan de toekomst.

Onze krachten - topsectoren

Deel deze pagina - share