Duurzaamheid

circulair

Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Als stad zien we duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Een evenwichtige ontwikkeling van de economie, natuur en milieu, gecombineerd met sociale en culturele aspecten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verduurzamen van onze werkvoorraad. Met nieuwe producten en diensten zetten we hier in Leeuwarden sterk op in.​

Innoveren - creatief

Op termijn willen we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Dat is onze droom. Onze stip op de horizon. Dit is niet alleen een uitdaging voor Leeuwarden, maar een uitdaging van ons allemaal. De afgelopen jaren heeft de stad al mooie resultaten behaald op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het initiatief Slim Wonen. Een digitaal energieloket dat huiseigenaren de gehele klantreis hulp biedt om tot een energieneutrale woning te komen. Op deze manier proberen we het verduurzamen makkelijker te maken voor onze inwoners.

Een ander invloedrijk project is Energiecampus Leeuwarden. Een voormalig stortplaats die wordt omgebouwd tot een Energiecampus. Als onderdeel van de campus is er bovenop de stortbult een circulair en remontabel pand gebouwd, het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Dit gebied moet op den duur zelfvoorzienend zijn op het vlak van energie, maar ook groene stroom, gas of warmte aan minimaal 4.000 huishoudens in de stad kunnen leveren. Op de Energiecampus is ruimte voor kennisinstellingen en cleantech bedrijven, om kennis te delen en deze vervolgens om te zetten naar experimenten, producten en vermarkting. Kortgezegd een prachtig project. Met de komst van de Energiecampus krijgt de stadsring van Leeuwarden namelijk ook een flinke upgrade, in de vorm van een recreatiegebied met veel groen en kleurrijke bloemen. Een plek die voorheen als grauw en kaal werd gezien, bloeit nu op.

Al met al staat Leeuwarden net als de rest van de wereld voor een flinke uitdaging. Daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten. Duurzame energie vraagt betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen. Als stad kiezen we voor doelen die uitvoerbaar en realistisch zijn. Kleine stappen die we hier en nu kunnen zetten. Wel met de nodige ambitie en samen met iedereen die mee wil doen. Al die kleine stappen maken straks een grote sprong vooruit. Laten we samen werk maken van duurzame energie.

Onze krachten - topsectoren

Deel deze pagina - share