Watertechnologie

research

Met WaterCampus Leeuwarden heeft de stad zich ontwikkeld tot European Capital of Water Technology. Op de campus komen innovatie, onderzoek en internationale kennis samen. De internationale samenwerking leidt tot kennis, talent en ondernemerschap, waarmee WaterCampus bijdraagt aan de wereldwijde waterproblematiek. Vanuit de instelling zijn inmiddels 24 startups en 5 nieuwe bedrijven ontstaan. Water is voor iedereen belangrijk. Zonder kunnen we niet. Daarom is het noodzakelijk dat we hier als stad zoveel aandacht aan besteden.

Capital of Water Technology - waterstad

© Daniel Hartog - Wetsus
© Daniel Hartog
© Wetsus

WaterCampus Leeuwarden huisvest verschillende kennis- en onderzoeksinstituten. Samen innoveren zij op het gebied van watertechnologie. Een onderdeel van WaterCampus is Wetsus, ‘s werelds grootste watertechnologische universiteit. Wetsus richt zich op revolutionaire en duurzame innovaties. Denk aan Blue Energie, waarbij stroom wordt opgewekt vanuit zoet en zout water. Het onderzoeksprogramma van Wetsus wordt begeleid door zo’n 50 hoogleraren uit binnen- en buitenland. Dit is uniek. Eveneens uniek is dat het bedrijfsleven aan het onderzoek meebetaalt en meestuurt. Topwetenschap wordt gekoppeld aan vraagstukken vanuit de markt. Op deze manier komen de wetenschap en het bedrijfsleven nader tot elkaar.

Vanuit die samenwerking is Water Alliance opgezet, als onderdeel van de WaterCampus. Water Alliance ondersteunt watertechnologiebedrijven naar de markt. Denk daarbij aan het koppelen van internationale vraag en aanbod, marketing en matchmaking. Een voorbeeld van een project van Water Alliance is Innofest. Een innovatie stimuleringsprogramma dat acht festivals inzet als living labs. Tijdelijke mini-maatschappijen, waar net zoals in het normale leven uitdagingen liggen op het gebied van water, voedsel, logistiek, energie en afval. Oftewel: de perfecte omgeving om ideeën op het gebied van innovatie te testen.  De ontwikkelingen van deze watertechnologieën vinden plaats bij SaltTech. Een Fries bedrijf dat al meerdere succesvolle initiatieven heeft voortgebracht, zoals het ontzouten van water door middel van een natuurlijk proces. Alle instellingen die bezig zijn met ons water, zijn met elkaar verbonden. Samenwerking is de sleutel naar de beste innovaties.

Er wordt dus volop onderzoek gedaan, topwetenschap wordt gekoppeld aan de markt en ideeën worden getest. Leeuwarden innoveert. Dit is de stad van het water.

Onze krachten - topsectoren

Deel deze pagina - share